Merken Prijswijzigingen

QPLUS Prijswijzigingen per 01-08-2021

Beste relatie,

De afgelopen periode zijn wij door onze fabrikanten en leveranciers geconfronteerd met acute prijsverhogingen vanwege aanhoudend hoge prijsniveaus voor grondstoffen als staal, messing en aluminium. Daarnaast blijven transportkosten onverminderd hoog.

Daar waar mogelijk heeft Q Plus de tijdelijke stijgingen kunnen absorberen door reeds eerder ingekochte voorraad aan te spreken en transport zo efficiënt mogelijk toe te passen, echter zijn wij alsnog genoodzaakt een deel van de wijzigingen door te voeren in onze prijslijst. Dit zullen wij doen per 01-08-2021.
Het betreft met name producten waarin staal, messing of aluminium het hoofdbestanddeel vormt. Wij verwachten bij aanhoudende ontwikkelingen dat verdere wijzigingen niet zijn uitgesloten.

Over het algemeen betreft het geen producten die onlangs per 01-05-2021 zijn aangepast.

Omdat er geen eenduidig percentage is vanwege de diversiteit aan kostenopbouw hebben we op onze website de prijslijst per 01-08-2021 geplaatst. Hierop is zichtbaar wat de impact is op producten die u bij ons afneemt.

Download de prijslijst

Vanwege de onzekerheid op de markt zullen de offertes die wij uitbrengen een kortere geldigheidstermijn hebben dan u normaal van ons gewend bent. Ook behouden we ons het recht voor om eerder uitgebrachte offertes waarvan de geldigheid is verstreken opnieuw te beoordelen.

Als uitzondering geldt dat wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op reeds afgesloten afroepcontracten. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het Q Plus team

Product aanbiedingen

Dealer in de Benelux

Vragen? Stuur een WhatsAppje!